Archive

Chory leżący – proces pielęgnowania

Pielęgnacja osoby chorej, która z różnych powodów jest zmuszona do pozostawania w pozycji leżącej, wymaga szczególnej uwagi i specjalistycznego podejścia. Proces ten jest kluczowy dla zapobiegania powikłaniom wynikającym z długotrwałego